Afiliación o club

Para ter dereito ao espacio de entreno no DOJO.
Única inscripción: 15 € (non returnable).
Cuota mensual: 25 € x 12 mensualidades.
Modalidade Mixta: 30 € x 12 mensualidades.
Familiares <18: 20 €
Parados: 15 €
Colectivo sensible: 0€ (Obligada asistencia os días de entreno)
Xornadas privadas a colectivos sensibles – GRATIS
Nota: O colectivo terá que fazerse cargo do seguro médico deportivo

Nota: Ao utilizar unha instalación deportiva municipal, siguese o calendario escolar.

Tasa federativa según actividade (IAIDO – TAI JITSU – TAIJI QUAN)
Nota: Os alumnos de YOGA, terán que estar federados (Taiji Quan), para que podan estar cubertos con un seguro médico deportivo.

¿Por qué federarse?

  • Porque vai pertencer á única organización deportiva oficial legalmente rexistrados en España, rexistrada no Consello Superior Deportes.
  • Porque GARANTÍA ten que practicar e / ou aprender unha arte marcial.
  • Porque os graos e diplomas que terá oficial válido en España e serán aprobados no resto do mundo.
  • Porque é un dereito que a lei dá ao atleta.
  • Por que ter cobertura de coidados de saúde coa Lei, se tes lesión deportiva.
  • Porque pode participar de moitas actividades non competitivas que cada Federación Autónoma organiza anualmente.

PRÁCTICA DAS ARTES MARCIAIS – ESIXE A TUA LICENZA

Nota: A partir do 1 de xaneiro de 2016 constitúe infracción administrativa moi grave, non só non contar co seguro de responsabilidade civil cando o esixa a Lei senón agora tamén non contar co seguro de accidentes deportivos, o que dará lugar á imposición pola Administración autonómica, a través do Comité Galego de Xustiza Deportiva, dalgunha das sancións de máxima gravidade previstas no artigo 121 da Lei, a saber: multa de ata 60.000 euros, suspensión da actividade por un período dun a cinco anos, clausura da instalación deportiva por un período dun a cinco anos, inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período dun a cinco anos ou suspensión da inscrición ou anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia por un prazo máximo de cinco anos, entre outras.