Afiliación o club

Moi a pesar… O Covid, o peche de instalacións deportivas municipais, a saúde… obrígannos a cambiar de camiño «Do» de AMOAC, pechar este proxecto de 6 anhos «Artes marciais para tod@s», para que seguramente poidanse abrir outros….

Grazas pola vosa ilusión durante todo este tempo no tatami, cursos ou polo mero feito de estar nas redes sociais… Grazas…

Onde podes practicar Artes Marcias Orientais

¿Por qué federarse?

  • Porque vai pertencer á única organización deportiva oficial legalmente rexistrados en España, rexistrada no Consello Superior Deportes.
  • Porque GARANTÍA ten que practicar e / ou aprender unha arte marcial.
  • Porque os graos e diplomas que terá oficial válido en España e serán aprobados no resto do mundo.
  • Porque é un dereito que a lei dá ao atleta.
  • Por que ter cobertura de coidados de saúde coa Lei, se tes lesión deportiva.
  • Porque pode participar de moitas actividades non competitivas que cada Federación Autónoma organiza anualmente.

PRÁCTICA DAS ARTES MARCIAIS – ESIXE A TUA LICENZA

Nota: A partir do 1 de xaneiro de 2016 constitúe infracción administrativa moi grave, non só non contar co seguro de responsabilidade civil cando o esixa a Lei senón agora tamén non contar co seguro de accidentes deportivos, o que dará lugar á imposición pola Administración autonómica, a través do Comité Galego de Xustiza Deportiva, dalgunha das sancións de máxima gravidade previstas no artigo 121 da Lei, a saber: multa de ata 60.000 euros, suspensión da actividade por un período dun a cinco anos, clausura da instalación deportiva por un período dun a cinco anos, inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período dun a cinco anos ou suspensión da inscrición ou anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia por un prazo máximo de cinco anos, entre outras.