Iniciación Tai Jitsu

Event Phone: 629166842

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 23/09/2019 - 31/10/2019
    08:00 - 23:55

 

TAI JITSU (D.A. Federación Española de Karate)
O Tai-Jitsu é unha Arte Marcial que bebeu directamente das técnicas antigas, en concreto do Aikijutsu, que proviña dunha Koyu (escola antiga Xaponesa), chamada Daito Ryu. As técnicas que hoxe coñecemos foron recompiladas polo Mestre Minoru Mochizuki, que foi considerado en Xapón como un dos últimos samurai. Á súa vez aprendeu a súa técnica do Mestre Uyeshiba, chamado O Sensei(Significa o Gran Mestre),


Para ter dereito ao espacio de entreno no DOJO fora destas ofertas:
Única inscripción: 15 € (non returnable).
Cuota mensual: 25 € x 12 mensualidades.
Cuota mixta: 30 € x 12 mensualidades.
Federación Galega de Karate D.A. Tai Jitsu


Nota: A partir do 1 de xaneiro de 2016 constitúe infracción administrativa moi grave, non só non contar co seguro de responsabilidade civil cando o esixa a Lei senón agora tamén non contar co seguro de accidentes deportivos, o que dará lugar á imposición pola Administración autonómica, a través do Comité Galego de Xustiza Deportiva, dalgunha das sancións de máxima gravidade previstas no artigo 121 da Lei, a saber: multa de ata 60.000 euros, suspensión da actividade por un período dun a cinco anos, clausura da instalación deportiva por un período dun a cinco anos, inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período dun a cinco anos ou suspensión da inscrición ou anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia por un prazo máximo de cinco anos, entre outras.

NOTA: Todo participante estará cuberta cun seguro de R. C. do club e Licenza nominativa Federativa 2019/20, pola correspondente federación (incluido no prezo da inscripción), por iso desde formalizada a inscrición e pago, non se poderá devolver o importe da inscrición, nin transferir a outra persoa a sua praza.

Sede:  

Venue Phone: 629166842

Website de la sede:

Dirección:
Rúa Manuel Murguía, S/N, A Coruña, A Coruña, 15011, Spain

Guarda el enlace permanente.