IV Xornadas de Autodefensa Feminino

Event Phone: 629166842

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 17/03/2018 - 07/04/2018
    16:00 - 18:00

SE NON SE RECIBE O PAGAMENTO DENTRO DAS DATAS DE APERTURA E PECHE DA VENDA DE TICKES, PERDERASE A PRAZA RESERVADA

NOTA: Todo participante estará cuberta cun seguro nominativo de R. C. e seguro de actividade deportiva, por iso desde formalizada a inscrición e pago, non se poderá devolver o importe da inscrición, nin transferir a outra persoa a sua praza. O custo das xornadas é adiantado por AMOAC. Non recibimos ningún tipo de subención eo instructor NON COBRA POLAS CLASES. Dada que non é unha actividade de preparación á competición ou competición en se mesma, segundo nova normativa municipal de uso de instalacións deportivas AMOAC ten que abonar o aluguer das horas de uso segundo tarifa vixente.
Nota: A partir do 1 de xaneiro de 2016 constitúe infracción administrativa moi grave, non só non contar co seguro de responsabilidade civil cando o esixa a Lei senón agora tamén non contar co seguro de accidentes deportivos, o que dará lugar á imposición pola Administración autonómica, a través do Comité Galego de Xustiza Deportiva, dalgunha das sancións de máxima gravidade previstas no artigo 121 da Lei, a saber: multa de ata 60.000 euros, suspensión da actividade por un período dun a cinco anos, clausura da instalación deportiva por un período dun a cinco anos, inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período dun a cinco anos ou suspensión da inscrición ou anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia por un prazo máximo de cinco anos, entre outras.

Sede:  

Venue Phone: 629166842

Website de la sede:

Dirección:
Rúa Manuel Murguía, S/N, A Coruña, A Coruña, 15011, Spain

Guarda el enlace permanente.