Oferta IOGA

Event Phone: 629166842

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 23/09/2019 - 31/10/2019
    08:00 - 23:55


Para ter dereito ao espacio de entreno no DOJO fora destas ofertas:
Única inscripción: 15 € (non returnable).
Cuota mensual: 25 € x 12 mensualidades.
Cuota mixta: 30 € x 12 mensualidades.
Federarse en Tai Chi, D.A. a Federación Española de Kingboxing

Horarios: Luns e Mercores de 09:00-10:00


Nota: A partir do 1 de xaneiro de 2016 constitúe infracción administrativa moi grave, non só non contar co seguro de responsabilidade civil cando o esixa a Lei senón agora tamén non contar co seguro de accidentes deportivos, o que dará lugar á imposición pola Administración autonómica, a través do Comité Galego de Xustiza Deportiva, dalgunha das sancións de máxima gravidade previstas no artigo 121 da Lei, a saber: multa de ata 60.000 euros, suspensión da actividade por un período dun a cinco anos, clausura da instalación deportiva por un período dun a cinco anos, inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período dun a cinco anos ou suspensión da inscrición ou anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia por un prazo máximo de cinco anos, entre outras.

NOTA: Todo participante estará cuberta cun seguro de R. C. do club e Licenza nominativa Federativa 2019/20, pola correspondente federación (incluido no prezo da inscripción), por iso desde formalizada a inscrición e pago, non se poderá devolver o importe da inscrición, nin transferir a outra persoa a sua praza.

Sede:  

Venue Phone: 629166842

Website de la sede:

Dirección:
Rúa Manuel Murguía, S/N, A Coruña, A Coruña, 15011, Spain

Guarda el enlace permanente.