V Xornadas de Autodefensa Feminino

Event Phone: 629166842

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 06/04/2019 - 27/04/2019
    16:00 - 18:00

Entrevista Ana Longueira

Video Nihon Tai Jitsu 2ª Kata

Nota: Muller inscrita na anterior edicción das xornadas de autodefensa feminina.

NOTA: As inscricións recibidas e pagas antes de data 16/03/2019, regalaráselles unha camisola do club. (podendo elixir talla, esgotar existencias.)

SE NON SE RECIBE O PAGAMENTO DENTRO DAS DATAS DE APERTURA E PECHE DA VENDA DE TICKES, PERDERASE A PRAZA RESERVADA

NOTA: Todo participante estará cuberta cun seguro de R. C. do club e Licenza nominativa Federativa 2018/19, pola Federación Galeega de Karate do Deporte Asociado de TAI-JITSU (incluido no prezo da inscripción), por iso desde formalizada a inscrición e pago, non se poderá devolver o importe da inscrición, nin transferir a outra persoa a sua praza. O custo das xornadas é adiantado por AMOAC. Non recibimos ningún tipo de subención eo instructor NON COBRA POLAS CLASES.
Nota informativa: A partir do 1 de xaneiro de 2016 constitúe infracción administrativa moi grave, non só non contar co seguro de responsabilidade civil cando o esixa a Lei, senón agora tamén non contar co seguro de accidentes deportivos o licenza federativa en vigor, o que dará lugar á imposición pola Administración autonómica, a través do Comité Galego de Xustiza Deportiva, dalgunha das sancións de máxima gravidade previstas no artigo 121 da Lei, a saber: multa de ata 60.000 euros, suspensión da actividade por un período dun a cinco anos, clausura da instalación deportiva por un período dun a cinco anos, inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período dun a cinco anos ou suspensión da inscrición ou anotación no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia por un prazo máximo de cinco anos, entre outras.

Sede:  

Venue Phone: 629166842

Website de la sede:

Dirección:
Rúa Manuel Murguía, S/N, A Coruña, A Coruña, 15011, Spain

Guarda el enlace permanente.